พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันกับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันทั้ง 9 แห่ง พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และการประชุมการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนและการถอดบทเรียน และการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดพิธี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook