โครงการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ดำเนินโครงการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รองประธานสภาอุตสาหกรรม กรรมการสภาสถาบันการอาชีวภาคกลาง 4 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และเป็นผู้บรรยายแก่นักศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เรื่อง “ตลาดธุรกิจ คาดหวังอะไรกับบัณฑิตใหม่” และยังได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ผู้ก่อตั้งศรีฟ้าเบเกอรี่และบริษัทในเครือ ร่วมบรรยายเรื่อง “จากร้านเบเกอรี่เล็กๆ สู่บริษัทมหาชน” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook