การจัดประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เป็นประธาน การประชุมการเตรียมงาน การจัดประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook