ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู็สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในพิธีพราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook