โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับครูวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ระยะที่ 1 วันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook