การวิพากษ์หลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10

ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิพากษ์หลักสูตร ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ เมื่อวันที่ 19 -20 กันยายน 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook