ประชุมอนุกรรมการด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2562 สกอ.4

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ดำเนินการประชุมอนุกรรมการด้านพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายวิมล จำนงบุตร กรรมการสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook