ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1 /2562

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยนายเกษม เขมวราภรณ์ กรรมการสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook