ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1 /2562

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 โดยนายศิริ โพธินาม อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา" วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook