การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ฯ

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมขั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook