แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วก.บางแก้วฟ้า

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปินอุปถัมป์)

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook