การประชุม คณะ อ.กรอ.อศ. ครั้งที่ 1/2562

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร ครั้งที่ 1/2562 โดย นางสภาวดี หุตะสิงห ผู้อำนวยการสายบริหารทรัพยากรบุคคลและศูนย์การเรียนรู้ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook