การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สกอ.4 ครั้งที่ 2

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จัดงานประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2 โดย ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวรายงานจุดประสงค์การจัดโครงการต่อ นายสมภพ ธีรสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมี

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook