ซ้อมรับพระราชทานรปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จัดซ้อมรับพระราชทานรปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มีนักศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 171 คน จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สาขาสิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในสาขาวิชาการจัดการบัญชี (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง)

กลับหน้าหลัก เยี่ยมชมทาง Facebook