โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

เอกสารประกาศผลการประกวดหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ (E-book)

 

ผลงานการประกวดโครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

รางวัลชนะเลิศ

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ทีม NPTC1 Download

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ทีม Computer Graphic Download

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ทีม BC Suphanburi 2 Download

 

รางวัลชมเชย

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ทีม NPTC2 Download

 

 

รางวัลชมเชย

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ทีม NPTC2 Download

 

 

ผลงานผู้เข้าร่วมการประกวด

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ทีม NTPC3 Download

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ทีม BC Suphanburi Download

 

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ทีม กลมบ็อง Download

 

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ทีม ช่างยนต์ วท.สุพรรณบุรี Download

 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ทีม RTC @ COM Download

 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ทีม เทคนิคเมืองโอ่ง Download

 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ทีม คนสวย (โพธาราม) Download

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ทีม อาชีวกาญจน์ 1 Download

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ทีม อาชีวกาญจน์ 2 Download

 

วิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ทีม อาชีวกาญจน์ 3 Download

 

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ทีม KICEC Download