ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

โทร 034-242856      โทรสาร 034-242858

Email : ivec4central@gmail.com

สถานที่ตั้ง

90 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034-242856
อีเมล: ivec4central@gmail.com