ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 61
การดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทนตำแหน่งว่าง
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดาวน์โหลด ปกบทความวิจัย

ภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

วิพากษ์หลักสูตร การบัญชี (ต่อเนื่อง) สกอ.4

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี วศ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี วก.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

อ่านต่อ


บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560