ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
การดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทนตำแหน่งว่าง
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดาวน์โหลด ปกบทความวิจัย

ภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การวิพากษ์หลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

วันที่ 19 -20 กันยายน 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

อ่านต่อ
300x200

ลงนามความร่วมมือ (MOU) อ.กรอ.อศ. ภาคธุรกิจและบริการอาหาร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ปริ้นพาเลช กรุงเทพฯ

อ่านต่อ
______________________________ดูเพิ่มเติม______________________________________รู้เท่าทันธุรกิจ อีสปร์ต (E - Sports) และพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล