ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สกอ.4 ครั้งที่ 2

วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

ปัจฉิมนิเทศ นศ.ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

การประชุม คณะ อ.กรอ.อศ. ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด

อ่านต่อ

การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ


วีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560