ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี วก.บางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมป์)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

อ่านต่อ
300x200

แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี วท.โพธาราม

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

อ่านต่อ

การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ


วีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560