ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

พิธีลงนามความร่วมมือ บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องไมดาส 2 โรงแรมไมด้าแกรนด์ทราวดี นครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การประชุมสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องไมดาส 1 โรงแรมไมด้าแกรนด์ทราวดี นครปฐม

อ่านต่อ
300x200

ประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บ่มเพาะนักวิจัยฯ

วันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 ณ โรงแรมธารามันตรา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

วีดีทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบการแถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


วีดีทัศน์ แนวปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร