ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

การปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

รองเลขาฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท อีซูซุ ตั้งเชียฮวดนครปฐม จำกัด

อ่านต่อ
300x200

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรไฟฟ้า ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม(ชั้น3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และศูนย์บริการอีซูซุ บริษัท อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จำกัด

อ่านต่อ

การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ


แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560