ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบแนวความคิดในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเดอะการ์เด้น โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

วันที่ 5-14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

พิธีไหว้ครูและการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4" ปีงบประมาณ 2563"

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี"

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี จังหวัด นครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา

วันที่ 07-09 กันยายน 2562 ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัด เพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ)สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)

วันที่ 07 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ด้านช่างยนต์และการขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในกลุ่มอาชีพภาพธุรกิจและบริการอาหารด้วยภาษาอังกฤษ สั่งกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อ่านต่อ
300x200

โครงงานเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี โดยผ่านเครือข่ายกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ
300x200

จัดซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

รองเลขาฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท อีซูซุ ตั้งเชียฮวดนครปฐม จำกัด

อ่านต่อ

การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

การบ่มเพาะนักวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 5

วันที่ 15-17 กันยายน 2562 ณ รอยัรอยัล ริเวอร์ แควร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 4

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2562 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ แอนด์ สปา

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 3

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 2

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 2

วันที่ 31-1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ


เพลง สถาบันการอาชีวศึกษา(จังหวะโซล)เพลง บัณฑิตอาชีวศึกษา(จังหวะมาร์ช)แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561